Fly fishing

Rijeka Sana:

Rijeka Sana protiče kroz mali grad na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine ,a njegovo ime je Ključ i ona je ujedno i naj veća rijeka u tom gradu od svih vodenih tokova.

Sa svojih 146 km toka od izvora do ušća to i opravdava. Njeni naj atraktivniji dijelovi toka upravo su smješteni u okolici grada. Kristalno čista voda rijeke Sane je veoma bogata salmonidnim vrstama kao što su: Hucho-hucho (Mladica) lipljen, potočna pastrmka.

Sa našim vodičima uspjeh vam je zagarantovan. Pravila Fly fishing ribolova su striktna sa sportskom ribolovnom etikom , na principu “uhvati i pusti“ sa jednom mušicom i bez povratnog kukca na udici!

 

Rijeka Sanica:

Rijeka sanica je lijeva pritoka rijeke Sane. Od izvora do ušća rijeka sanica duga je 23 km toka , i dužinom cijelog toka je nevjerovatno čista tako da je komotno možete konzumirati za piće! Izvor rijeke sanice je jedan od naj ljepših u BIH i atraktivan za posjetu turista i ribolovaca.

Riblji fond rijeke sačinjavaju lipljen 75% i Potočna pastrma 20 % Mladica 5%. Udaljena je 15 km sjevero-zapadno od grada Ključa. I idealno je mjesto za ljubitelja mušičarenja na lipljena! .

Pravila Fly fishing ribolova su striktna sa sportskom ribolovnom etikom , na principu “uhvati i pusti“ sa jednom mušicom i bez povratnog kukca na udici!

 

Rijeka Ribnik:

Rijeka Ribnik je još jedna od pritoka rijeke Sane , dužine je 5,5 km i cijelom dužinom je idealna za Fly fishing . Dubina rijeke Ribnik cijelog toka je između 0,50m do 0,80 m , što je čini idealnim za mušičarenje plivajućom mušicom!

Rijeka Ribnik je jako bogata lipljenom i pastrmkom potočnom u omjeru 50%-50%. Ribnik je udaljen 15 km od općine Ključ na jugo-istočnoj strani. Naš ribolovni vodič vam ovu rijeku obavezno preporučuje , i nikako je nesmjete zaobići.

Pravila Fly fishing ribolova su striktna sa sportskom ribolovnom etikom , na principu “uhvati i pusti“ sa jednom mušicom i bez povratnog kukca na udici!

 

Rijeka Pliva:

Rijeka Pliva je jednadna od najlepših rijeka u Evropi, Pliva nudi ribarima pravi izazov kada je u pitanju Fly fishing. Pliva je jako bogata lipljenom i pastrmkom i vrlo je široka i moćna rijeka, gde se mučarenje vrši prilično dugim liderima, često preko 5 metara. Dužina lidera i njegove veličine (od 10 do 12 mm) otežava ribolov, ali je i jako interesantno.

Mnogi kapitalni lipljani dosežu magičnu granicu od 60 cm, a to je ono što privlači najpoznatije mušterije koji dolaze i probaju svoju sreću. Nalazi se u blizini grada Šipova i duga je oko 6 km.

Pravila Fly fishing ribolova su striktna sa sportskom ribolovnom etikom , na principu “uhvati i pusti“ sa jednom mušicom i bez povratnog kukca na udici!

Konak Crvena jabuka teritorijalno je smješten u samom srcu okružen svim ovim magičnim rijekama pogodnim za fly fishing , odmor i ostale aktivnosti vezane za outdor turizam!